Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling
   Home Links Colofon/Disclaimer Contact
Neel Coaching & Counselling
 

Oncologie

Psychosociale begeleiding oncologie biedt ondersteuning tijdens en na het proces van kanker.
Bij het horen van de diagnose kanker stort de wereld figuurlijk even in elkaar. Tegelijkertijd is er geen tijd om je goed te realiseren wat er aan de hand is. Je komt in een soort rollercoast terecht: onderzoeken, behandelplannen, operatie met de mogelijkheid van chemo en/of bestraling vormen op dat moment de spil van het bestaan. 

Afhankelijk van de ernst van de situatie kan dit een kort of langdurig proces zijn. Maar waar iedereen mee te maken krijgt, dat de vanzelfsprekendheid van het gezond zijn is weggevallen.
Het wegvallen van deze vanzelfsprekendheid beïnvloed uw leven voorgoed.

Maar het verandert niet allen u leven, maar ook het leven van uw partner/kinderen. De partner of kinderen komen naast het partner of kindzijn vaker onopgemerkt in de rol van mantelzorger terecht. Dit alles trekt een zware wissel op de onderlinge relatie. 

Psychociale begeleiding specifiek gericht op de oncologie biedt hulp en steun om u en uw omgeving zo goed mogelijk door dit proces te begeleiden, zodat er een nieuw bestaansevenwicht kan opgebouwd worden.

Deze begeleiding wordt door uw verzekering vergoed.

 
 


 
Welkom 
Neel van Meerten 
Hoe werkt het?
Hoe werkt het?
Coaching
Counselling
Oncologie
Bioresonantie
Trainingen
Cursus Tijd voor jezelf
Inburgeringplustraject Hier maar ook Daar
Intervisie
 
Voorbeelden
Contact
 Neel Coaching & Counselling
Neel Coaching & Counselling
Stuur een e-mail