Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling
   Home Links Colofon/Disclaimer Contact
Neel Coaching & Counselling
 

      Inburgeringsplustraject                                  

                                           Hier en Daar

                                          Je kunt niet hier zijn en ook daar

                                          Ik heb op elke plek gekeken.

                                          De werelddelen vergeleken

                                          Gezworven langs de evenaar.

 

                                           Ik ben er bijna aan bezweken,

                                           maar het is ongelogen waar;

                                           Je kunt niet hier zijn en ook daar.

                                          (Jaap Hoekstra)

Een belangrijk doel van inburgering is dat er begrip tussen allochtonen en autochtonen ontstaat. Oudkomers (migranten die voor 2007 al in Nederland wonen) worden door de inburgeringslessen zich bewust van hun onbewuste migratie. Dit brengt spanningen met zich mee. 

Oudkomers die in het land van herkomst geen scholing of laag opgeleid zijn, houden door onzekerheid en zaken niet goed kunnen overzien, krampachtig vast aan eigen waarden en normen. Om de inburgering te laten slagen is het nodig hier rekening mee te houden. Dit door het op een respectvolle manier duidelijk aangeven waar de grenzen liggen.

Door naast het leren van de taal, lezen, schrijven en spreken, extra aandacht en begeleiding te bieden staat de oudkomer steviger in zijn schoenen. Het inburgeringsplustraject zoals ik het ontwikkeld heb, kent verschillende fases om met deze spanningen om te gaan en te verwerken. Uitgangspunt van dit traject is het verwerken van de onbewuste migratie en het gevolg dat deze migratie met zich mee heeft gebracht. Deze verwerking is nodig voor het opbouwen van een nieuw bestaan waarvan de eigen identiteit een natuurlijk onderdeel uitmaakt.

Het traject omvat de fases;

  • Reden van migratie
  • Omgaan met status en identiteitsverlies
  • Teruggeworpen op jezelf
  • Omgaan met andere waarden en normen
  • Opbouw nieuw bestaan
  • Handhaving in de nieuwe samenleving

Gewerkt wordt vanuit de cliëntgerichte benadering, systeemtherapie en motiverende gespreksvoering.

 

 
 


 
Welkom 
Neel van Meerten 
Hoe werkt het?
Hoe werkt het?
Coaching
Counselling
Oncologie
Bioresonantie
Trainingen
Cursus Tijd voor jezelf
Inburgeringplustraject Hier maar ook Daar
Intervisie
 
Voorbeelden
Contact
 Neel Coaching & Counselling
Neel Coaching & Counselling
Stuur een e-mail