Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling
   Home Links Colofon/Disclaimer Contact
Neel Coaching & Counselling
 

Counselling

Counselling is een vorm van begeleiden, die verder gaat dan coachen. Counselling is voor gezonde mensen, die het tijdelijk even niet meer zien zitten en een steuntje nodig hebben. Door deze steun zijn zij weer in staat hun problemen aan te pakken. Ook voor mensen die onverklaarbare lichamelijke klachten hebben, kan counselling een hulpmiddel zijn om beter zicht te krijgen op de diepere achtergronden van hun klachten. Counselling is erop gericht om de persoonlijke belevingswereld van de client te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst van deze signalen te achterhalen en er een oplossing voor te vinden. Bij counselling worden kwetsuren en andere diepere persoonlijkheidstructuren voor zover relevant verkend en kan de coachee leren om ze te erkennen, herkennen en ermee om te gaan.

Counselling kan hulp o.a.bieden bij;

 • emotionele problemen
 • rouw en verlies
 • psychosociale ziekte begeleiding
 • chronische vermoeidheid
 • overspannenheid en burn-out
 • slaapproblemen en concentratieverlies
 • klchten van depressieve aard
 • levensvragen en zingeving
 • communicatieproblemen en conflicten
 • problemen op het werk

Bij counselling gaat het:

 • om inzicht in jezelf, persoonlijke groei, zelfbewustzijn en zelfontplooiing
 • het counsellingstraject duurt gemiddeld 8 tot +/-12 sessies
 • afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt wordt er gebruik gemaakt van cognitieve als ook psychosociale therapie vormen zoals o.a. oplossingsgericht werken, Acceptance and Commitment Therapy(ACT)

 

 
 


 
Welkom 
Neel van Meerten 
Hoe werkt het?
Hoe werkt het?
Coaching
Counselling
Oncologie
Bioresonantie
Trainingen
Cursus Tijd voor jezelf
Inburgeringplustraject Hier maar ook Daar
Intervisie
 
Voorbeelden
Contact
 Neel Coaching & Counselling
Neel Coaching & Counselling
Stuur een e-mail