Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling
   Home Links Colofon/Disclaimer Contact
Neel Coaching & Counselling
 

Coaching

Coaching is een professionele manier van begeleiding. Het zich laten coachen is een goed hulpmiddel om het gestelde doel te behalen. Coaching richt zich op de buiten- en binnenwereld van de coachee met onderwerpen als werk, organisatie of de wereld om je heen. En ook gedrag, vaardigheden, gevoelens kunnen door coaching verhelderd worden. Het is een sterk resultaat- en oplossingsgerichte methode, die zoekt naar werkbare oplossingen in de praktijk.

  • bij coaching gaat het om een vooraf vastgesteld afgebakend doel, dat meetbaar is
  • gemiddeld duurt een coachingstraject 6 tot 8 sessies
  • coaching wordt vooral ingezet bij loopbaanbegeleiding en veranderingsprocessen
  • begeleiding van mantelzorgers
  • Coaching wordt in tegenstelling met counselling NIET vergoed door de zorgverzekering

 

 
 


 
Welkom 
Neel van Meerten 
Hoe werkt het?
Hoe werkt het?
Coaching
Counselling
Oncologie
Bioresonantie
Trainingen
Cursus Tijd voor jezelf
Inburgeringplustraject Hier maar ook Daar
Intervisie
 
Voorbeelden
Contact
 Neel Coaching & Counselling
Neel Coaching & Counselling
Stuur een e-mail