Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling Neel Coaching & Counselling
   Home Links Colofon/Disclaimer Contact
Neel Coaching & Counselling
 

 Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Als behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

- Zorgvuldig omga met uw cliënt dossier

- Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw schriftelijke en/of digitale dossier

 

Het cliënt dossier bevat alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening zoals o.a: Uw hulpvraag, leefomstandigheden,eventueel medicijnen gebruik,voortgang van de behandeling. Ook wordt in het dossier zonodig gegeens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik met uw schriftelijke toestemming heb opgevraagd bij uw huisarts of andere zorgverlener.

Het dossier of stukken uit het dossier mogen alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt met derden worden gedeeld. Dit nadat de cliënt inzage heeft verkregen van de te overhandigen informatie.

De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De cliënt heeft recht op vegetelheid en kan een schriftelijk verzoek doen om het dossier of een gedeelte van het dossier te vernietigen.

 

 

Privacy op de administratieve registratie.

Dit omvat het telefoonnummer, naam, adres, postcode, plus data van het consult.

 

 
 


 
Welkom 
Neel van Meerten 
Hoe werkt het?
Voorbeelden
Contact
Contact
praktijk informatie
privacy
kosten
 
 Neel Coaching & Counselling
Neel Coaching & Counselling
Stuur een e-mail